logo++

New Energy Technology – BG

НЕТ-БГ ООД

Фокусът на компания е насочен към внедряване на нови енергийни системи : определяне, доставяне, изграждане и сервизиране на ново поколение енергоизточник  – газова термопомпа AISIN.

Чрез оптимизация на вече изградени инсталации се стремим да постигнем по-ниски експлоатационни разходи и намаляване на замърсяването на околната среда.

Извършваме on-line наблюдения на системите, както и поддържане на данни със записи на работа в различни режими.

На база на резултатите от мониторинга, се прави анализ на потреблението на енергия (природен газ/ пропан бутан/ чист пропан / сметищен газ) и се прилагат мерки за намаляване на разходите.

За гарантиране на резултатите се предлага схема на отсрочено плащане на пълния размер на инвестиции с цел доказване на  направените икономии.

Предлагаме вариант, само със закупуване на енергията на цена по – ниска от получена енергия с алтернативни енергоизточници (газов котел, електрически термопомпи и др.).

Key Services Offered :

  • Отопление в целия диапазон на температури в България.
  • Охлаждане в целия диапазон на температури в България.
  • Безплатно топла вода в режим охлаждане.
  • 24 часов сервиз и наблюдения на работата на машините.
  • Екологичният начин за климатизация – всяка машина спестява 40 тона СО2 годишно.
  • Икономичния начин за климатизация – 4 ст./кВч получена топлинна/студова енергия.
  • Най-ниски разходи за поддръжка: на всеки 5 години.

250

Team Members

 

199

Projects Done

 

100

Awards Won

 

499

Happy Clients

 

2000

Established

 

Газови термопомпи AISIN Gas Heat Pump AISIN

Вътрешни тела AISIN VRV Indoor units AISIN VRV

Водна инсталация YOSHI AWS

Контролери Controllers

Аксесоари Accessories

Микро ко-генератори MCHP

Факти / Facts :

Газова термопомпа AISIN vs. останалите…

Електрическа VRV система. Газов абсорбционен агрегат. Газов котел. Електрически охладител. Показатели. Сравнения.

Възможни източници на енергия.

Природен газ от мрежа. Сгъстен природен газ. Чист пропан и/или пропан бутан. Показатели. Сравнение.

Поддръжка. Експлоатационни разходи.

Превантивна поддръжка. Очаквани разходи за годишна поддръжка. Прогноза и гаранции. Използване без поддръжка.

Възможни приложения.

Изпълнени обекти в България. Изпълнени обекти в Европа. Изпълнени обекти по света. Един и същ агрегат за всички държави!

Получена енергия.

Сравнение на получени резултати с други енергоизточници и преобразователи на енергия

Екология.

Най – екологичния начин за пълна климатизация на сгради

questions

Question & Answer

Колко струва инвестицията?

Моля изпратете запиване на office@net-bulgaria.com или се обадете на +359 876 711 160

За какви сгради е приложимо?

Всички сгради и помещениея над 200 м2. Училища, сервизи, болници, офиси, спортни зали, музи, обществени сгради, кина, театри, производствени помещения и др.

Предлагате ли финансиране?

Съдействаме при отпускане на кредит. За лицензионната територия на Овергаз ще Ви предложим схема кредит и/или лизинг. Може да доставим система, която ще произвежда топлинна и студова енергия отчитана от топло/студомер

Гаранция?

24 месеца международна гаранция. 6 месеца финансова гаранция и постигане на очакваните резултати : комфорт и икономия. Очаквано планирано обслужване на всеки 5 години или 10 000 чаботни часа

News about our GAS HEAT PUMP AISIN

Изградени обекти в България

Повече от 10 години се старaем да осигурим безотказна работа на газови термопомпи AISIN.

On-line наблюдение.

On-line наблюдение.

Преглед на записи.

The Law Нормативи / закони.

Нормативни изисквания за други типове инсталации.

Узаконяване на Gas Heat Pump AISIN.

CE service centre

to reduce emissions and improve energy efficiency

Намаляване на СО2 емисии.

Европейски практики.

Без инвестиция! Закупуване САМО на получената енергия.

Без инвестиция за енергоизточник

получавате най-икономичния и екологичен начин за климатизация с gas heat pump AISIN и НЕТ-БГ.

Simulation GHP and indoor units AISIN.

Изследване GHP AISIN.

Необходимост при специфични условия.